top of page
Lampa FinaceFactor, Biuro Rachunkowe, Biuro Rachunkowe Katowice, Podatki, rozliczane PIT, Śląsk
watercolor-coffee-cup-3.png

Robimy to dobrze!

Przedstawiamy poniżej zakres świadczonych przez nas usług. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem, abyśmy mogli przedstawić propozycję cenową usług księgowych idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Księgowość dla mniejszych firm- jednoosobowa działalność
  • Na potrzeby podatku dochodowego w ramach księgowości uproszczonej rozliczamy na zasadach ogólnych oraz liniowych (podatkowa książka przychodów i rozchodów - KPiR), zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt) oraz karta podatkowa. Te trzy formy rozliczania w zakresie podatku dochodowego stanowią wybór większości podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub niewielką firmę innego typu.

  • Pomożemy Ci, we wszelkich sprawach urzędowych - takich jak: założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie właściciela firmy w ZUS, rejestracja firmy jako podatnika podatku VAT. 

Pełna księgowość - dla nieco większych
  • Ofertę tę kierujemy do wszystkich spółek prawa kapitałowego oraz innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Na potrzeby podatku dochodowego w ramach pełnej księgowości prowadzimy księgi handlowe, w których ewidencjonowane są wszelkie zdarzenia księgowe obejmujące dany okres rozliczeniowy. 

  • Oprócz prowadzenia pełnej księgowości w postaci ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych, pomożemy Ci w prowadzeniu ewidencji i rozliczeń związanych z podatkiem VAT oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP i wyposażenia. Zapewniamy także obsługę płacową oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kadry, płace i ZUS 
Kadry, płace i ZUS 
  • Obsługa kadrowa to przede wszystkim pomoc w zawieraniu umów z pracownikami etatowymi i umów cywilno-prawnych. Pomożemy również przy kompletowaniu i zakładaniu akt pracowniczych, monitorowaniu urlopów pracowniczych. Udzielamy pomoc przy aneksowaniu lub rozwiązywaniu umów z pracownikami.

  • Obsługa płacowa to obliczanie wynagrodzeń pracowniczych, sporządzanie list płac na podstawie dostarczonych przez klienta list obecności. Naliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Sporządzanie bieżących deklaracji na potrzeby rozliczeń z ZUS i US oraz zeznań rocznych na potrzeby podatku dochodowego dla pracowników.

  • Obsługa z zakresu rozliczeń z ZUS polega w głównej mierze na obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przygotowywaniu wszelkich wymaganych deklaracji do ZUS oraz ich przekazywaniu do właściwego oddziału ZUS. Naszym klientom oferujemy również reprezentację podczas czynności kontrolnych lub wyjaśniających prowadzonych przez ZUS.

Usługi mobilnego biura rachunkowego zawsze na czasie.
83d128e1cc14185160ad4d3ea9203f9b.jpg
  • Staramy się być bardzo nowocześni, uwielbiamy nowinki technologiczne i kochamy się szkolić. Czasem zmiany są wyczerpujące - ale bycie na czasie to nasz konik. Kiedy tylko dzieje się coś ważnego - instruujemy i piszemy dla Klientów newslettery z tymi najważniejszymi zmianami. Tak aby nie zaśmiecać - a dawać sygnał o możliwościach. Bo wiedza to skarb!

bottom of page